Τεχνική και φυσικότητα προϊόντος

Η τεχνική είναι σωστό ότι με την εμφάνισή της προσδιορίζει και την αυγή της ανθρώπινης ιστορίας. Χωρίς την εφαρμογή της τεχνικής στην διατήρηση της κατά το δυνατόν φυσικότητας των προϊόντων δεν θα μπορούσε να συντηρηθεί σήμερα η ανθρώπινη κοινωνία. Έτσι λοιπόν ο γράφων διευκρινίζει ότι δεν να είναι κατά της τεχνικής γενικά αλλά κατά κάποιων πλευρών εφαρμογής της. Μακρά από εμένα τα κηρύγματα για δήθεν επιστροφή στην φύση και σε κάποιες πρωτόγονες τεχνικές. Υπάρχουν σήμερα τεχνικές εφαρμογές οι οποίες συμβάλουν αποφασιστικά στην διατήρηση της υψηλού βαθμού φυσικότητας των προϊόντων. Το πιο παλιό παράδειγμα είναι η θέρμανση των τροφίμων πριν την κατανάλωση. Παρόλον ότι το βρασμένο ή ψημένο τρόφιμο απομακρύνεται κατά ένα βαθμό από την φυσικότητά του εντούτοις η θέρμανση επιτελεί την πρώτη δουλειά που κάνει το στομάχι όταν δέχεται την τροφή, δηλαδή την χαλάρωση ή την καταστροφή των κυτταρικών μεμβρανών. Με τον τρόπο αυτό τα εσωτερικά συστήματα που περιέχονται στα κύτταρα του τροφίμου έρχονται σε άμεση επαφή με τα συστήματα αφομοίωσης του οργανισμού μας και με αυτό τον τρόπο ο χρόνος αφομοίωσης και η αναγκαία ποσότητα τροφής μειώνονται δραστικά. Τα συστήματα ψύξης ακόμη είναι ένα ισχυρό όπλο στην διατήρηση υψηλού βαθμού φυσικότητας γιατί μειώνουν την ταχύτητα της φυσικής αναδιοργάνωσης του τροφίμου και το διατηρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε υψηλό βαθμό φυσικότητας.

Κανείς πιστεύω δεν έχει σοβαρές αντιρρήσεις σε τέτοιου είδους εφαρμογές της τεχνικής. Οι αντιρρήσεις ξεκινάνε από το σημείο κατά το οποίο εμφανίζονται οι τάσεις τροποποίησης της εσωτερικής δομής του φυσικού προϊόντος με αφαίρεση ολόκληρων εσωτερικών συστημάτων από μέσα του και την προσθήκη άλλων διαφορετικής προέλευσης, τάσεις οι οποίες με το πέρασμα του χρόνου εντείνονται. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η παρέμβαση τόσο και μικρότερος ο βαθμός φυσικότητας μέχρι να μηδενιστεί. Η αφαίρεση ενός τμήματος της δομής ενός φυσικού προϊόντος σημαίνει επηρεασμό πολύ μεγαλύτερου μέρους της δομής του γιατί στην οργάνωση ενός συστήματος τα εσωτερικά υποσυστήματα συνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται. Άλλωστε το ότι απομακρύνθηκε ένα τρόφιμο από την φυσική του πηγή δεν σημαίνει ότι η εσωτερική του κίνηση σταμάτησε.