Γιατί τελικά φυσικό κρασί;

Για χρόνια οινοποιός και οινολόγος πολλές φορές αναγκάστηκα να υπακούω στην επικρατούσα τάση της αγοράς η οποία υπηρετεί αλλά και τροφοδοτεί την εγκαθιδρυμένη άποψη του μέσου καταναλωτή να αγοράζει με βάση εντυπώσεις πρόσκαιρες και επιφανειακές. Θεωρώ όμως ότι μετά από τόσα χρόνια πορείας στο χώρο κατάφερα να ξεπεράσω πολλές απόψεις-ρετσέτες και να ξανάρθω κοντά σε αυτό που θα πρέπει να είναι η επιδίωξη κάθε παραγωγού, να παράγει δηλαδή προϊόντα όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αρχική τους δομή, όπως αυτή δημιουργείται από την ίδια την Φύση. Έχομε σήμερα στα χέρια μας ένα τεράστιο τεχνικό δυναμικό και μια σωρεία εμπειριών πάνω στο πως συμπεριφέρεται η Φύση ακόμη και αν δεν ξέρομε την εσωτερική της λειτουργία σε βάθος. Μπορούμε λοιπόν να παράγομε προϊόντα πολύ μεγαλύτερου βαθμού φυσικότητας από ότι σήμερα κάνομε.

Και για να επανέλθω στον τομέα που γνωρίζω αρκετά καλά, το κρασί, μπορούμε και πρέπει να παράγομε πιο φυσικά κρασιά γιατί:

  • Το βιολογικό μας σύστημα ωφελείται τα μέγιστα από αυτά που μπορεί να του δώσει το φυσικό κρασί σε αντίθεση με το τεχνολογικό κρασί
  • Οργανοληπτικά τα φυσικά κρασιά είναι ανώτερα από τα τεχνολογικά τα οποία τα χαρακτηρίζει τυποποίηση και ψευδεπίγραφα και άσχετα προς το φυσικό σύστημα του κρασιού χαρακτηριστικά. Αντίθετα τα φυσικά κρασιά διακρίνονται για την πολυπλοκότητα, την πληρότητα και την ευγένεια συγχρόνως των αισθημάτων που προκαλούν.
  • Οι οινοποιοί θα πρέπει να ξεφύγουν από την τυραννία την επιδίωξης επίτευξης κάποιων δευτερεύουσας σημασίας χαρακτηριστικών με πρόσκαιρη και αταίριαστη φύση με το κρασί και να εστιαστούν στην πραγματική έρευνα, στο εργαστήριο και στο οινοποιείο, στο πως δηλαδή θα διαφυλάττουν κατά το δυνατόν ακέραιο το μέγιστο αυτό δώρο που μας δίνει η Φύση, το κρασί και ακόμη περισσότερο στο πως θα καθοδηγούν την φύση να τους δίνει το επιθυμητό κάθε φορά αποτέλεσμα.

Γιατί πιστεύω ότι μπορούμε, να μάθομε να καθοδηγούμε τη Φύση και όχι να την βιάζομε.